Zawód z przyszłością – trener personalny

Dostosowanie się do wymogów współczesności oznacza konieczność wielu zmian w najróżniejszych dziedzinach życia. Dotyczy to również rynku pracy, gdzie w miarę postępu i wkraczania nowych technologii oraz zmiany sposobu życia, jedne zawody odchodzą w przeszłość, a na to miejsce pojawiają się inne, dotąd nieznane.

Jak zdobyć zawód trenera personalnego?

Moda na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia spowodowała, że pojawiło się zapotrzebowanie na specjalistów od szeroko rozumianej aktywności fizycznej. Ponieważ obecnie mamy do dyspozycji całą masę urządzeń do ćwiczeń oraz rozmaite ich rodzaje, coraz więcej osób odczuwa potrzebę współpracy z kimś, kto ustaliłby indywidualny, optymalny dla danej osoby zestaw ćwiczeń i jednocześnie udzielił wskazówek dotyczących stylu życia, odpowiedniej diety itd. Takim indywidualnym treningiem i doradztwem w zakresie zdrowego trybu życia zajmuje się trener personalny.

To całkiem nowy zawód, cieszący się coraz większym zainteresowaniem i mający przed sobą obiecujące perspektywy, zarówno rozwoju osobistego, jak i finansowe. Ażeby móc go profesjonalnie i rzetelnie wykonywać, trzeba odbyć kurs trenera personalnego w dobrej placówce, która gwarantuje wysoki poziom szkolenia i możliwość uzyskania stosownych certyfikatów. W ten sposób zyskuje się szansę legalnego zatrudnienia w ośrodkach sportu i rekreacji, ośrodkach kultury, związkach sportowych, różnego rodzaju klubach sportowych i rekreacyjnych czy klubach komercyjnych.

Konieczne predyspozycje

Perspektywy rozwojowe zawodu trenera wynikają przede wszystkim ze wzmożonego zainteresowania indywidualnymi treningami, gdyż w przekonaniu wielu osób tylko takie podejście gwarantuje im sukces w postaci szczupłej sylwetki i dobrej kondycji fizycznej. Wydaje się więc, że ukończenie kursu trenera personalnego i zdobycie koniecznych umiejętności to wielka szansa na sukces osobisty i zawodowy, trener personalny to z całą pewnością zawód z przyszłością.

Trzeba jednak mieć świadomość, że ten zawód wymaga określonych predyspozycji fizycznych i psychicznych. Zaliczenie kursu trenera personalnego nie jest jeszcze rękojmią sukcesu. Dobry trener to nie tylko ten, który fachowo dobierze dietę i zestaw ćwiczeń i będzie stał nad swoim podopiecznym w trakcie ich wykonywania. Dobry trener to taki, który rozumie potrzeby i oczekiwania swojego ucznia, zna jego słabości i mocne strony i potrafi wydobyć z niego to, co najlepsze. Kiedy trzeba, porozmawia i wesprze, kiedy indziej zaś krytycznie oceni i zgani.

Jak wygląda kurs i co dalej?

Profesjonalny kurs trenera personalnego obejmuje zazwyczaj cały szereg zagadnień z wielu różnych dziedzin wiedzy, anatomii, fizjologii, organizacji treningu, techniki ćwiczeń, dostosowywania programu do potrzeb klientów, psychologii dietetyki i suplementacji, fizjoterapii, technik relaksacyjnych, ale także przedsiębiorczości, podstaw prawnych czy wreszcie zasad BHP. To również zajęcia praktyczne obejmujące m.in. różne rodzaje treningu.

Warto przy tym pamiętać, że na kursie trenera personalnego nie można poprzestać, w ten zawód, podobnie jak w zawód nauczyciela, wpisana jest konieczność ciągłego doskonalenia się. W przeciwnym razie zostaje się co najwyżej solidnym rzemieślnikiem, a nie mistrzem, który nie może się opędzić od nowych klientów.

Tekst powstał we współpracy z TotalFit Center